~වැට බැඳුණු සොයුරු පෙම~

හිත කළබලයි හද දුක්බරයි
ඇඳිරි නීතිය නිසාවෙන් අද
ඔබ ළඟට වී සහය දෙන්නට
චූටි මල්ලියේ වෙනදා විලසට
එන්න විදියක් නෑ

අත්බණුව දෙස කන් යොමාගෙන
නුඹ පියෙකු වුණ පණිවුඩය ගෙන
සිටියමුත් සිත රවටමින් මම
දකිනතුරු මව් සමඟ පොඩි පුතු
හිතට නිවනක් නෑ

ඉරෝෂිණී/3rd May 2020

කොරෝනා

ළඟින් හිටිය මිතුරියො රැළ
මොහොතින් සතුරන් උනාද
දෙවෙනි මවක් ලෙස ළඟ සිටි
ගුරු සෙනෙහස ගොළු වුණාද

දහසක් සෙනඟක් අතරේ
මොහොතින් සිත තනි උනාද
පොඩි හදවත පිපිරී ගොස්
නෙතු කඳුළින් පිට වුණාද

දයාව කරුණාව කැඩී
උඩු සුළඟට විසුරුණාද
කොරොනාව සුනාමියට
මනුස්සකම අසු වුණාද

(based on news about a schoolgirl who had fever in the school on 28th)

Eternal bond

I feel warmth and happiness
When you are around me
I feel confident safe and secure
To share all my thoughts with you

I feel sad and unhappy
When you are ignoring me
I feel life is quite empty
When you are not around me

I am desirous of your companionship
I am eager to sense your affection
I am ready to give up anything for you
Who brought me peace and heaven

It is now completing fifteen years
Giving a nice title to our relationship
Legalising it by documenting with a promise
Not the only cause for this love heap

I want you to be my best friend
Forever and ever with this bond
I want you to be my partner
To share every moment and thought

Still trying to speculate a name
For my relationship built with you
Can properly expose my feeling and 
Which goes beyond what legally defined

යටිහිත

තැනින් තැන විසිරෙනා
අරමුණක නොරඳනා
කාලයට නොනැමෙනා
හිතුවක්කාර යටිහිත
යදම්ලා යතුරුලා
ඇති නමුත් පසෙකලා
ජීවිතය හසුරුවන
හිතුවක්කාර යටිහිත
අගාධය පෙනී පෙනී
දැක දැකත් විනාශය
ඒ දෙසට නෙත් යොමන
හිතුවක්කාර යටිහිත
බුදු දහම් අමා ගඟ
තුළ ගිලී මතු දිනෙක
කරමි මා ඔබ යටත්
හිතුවක්කාර යටිහිත

-Iroshini/Jan2019

වෙනස

අතට ගත්ත කිසිම පොතක් 
එක හුස්මට කියවාලා
ඉවර නොකර කිසි දවසක 
පසෙක නොකළ මං

බොඳවෙන ‘කුරු අතරමැදින් 
වෙහෙසෙන ඇස් මඟහරිමින්
දිනකට පිටු කිහිපයකින් 
සැනසෙන්නෙමි දැං
කළු ඝන දිගු කෙස් කළඹට 
සැඟව වැඩුණු සුදු ගස් දෙක
පිදුරු ගොඩක ඉඳිකටු ලෙස 
ගණන් නොගත් මං

මඳ සුළඟට හෝ විසිරෙන 
ඉතිරිව ඇති ගෙඳ කොණ්ඩය

රජ කරවන සුදු කෙස් දැක 
සුසුම් හෙළයි දැං


Iroshini/Jan 2019

Ordinary life

I wished for an ordinary life
Which there’s nothing to hype
Ordinary husband, house and children
Nothing is so special for pretension

Nowadays the speciality is abundant
Everyone gets a lot of things to vaunt
Due to the rareness and unavailability
Ordinariness has become extraordinary

Iroshini-Dec 2018

පිය සෙනෙහෙ

නිතරම ගෝරනාඩුවකි වදනින් නිකුත් වුණේ
හදතුල ඇති සෙනෙහෙ මුවගින් වසන් වුණේ
දිවිබර ඉසිලුවත් දොස් නෑ සවනට වැකුණේ
මා ගැන නොබැලුවත් ඔහු ගැන බලන් දුවේ

සැමදා මා ලැබුව පිය සෙනෙහස අඩු නැතුව
ඔබටද ලැබෙන හැටි දුටු විට නිබඳව තුටුව
ඔහු වෙත ඇති සෙනෙහෙ දලුලයි හද පැතුව
සෙනෙහෙබර පියෙකි ඔහු, දුවණිය ඔබ ලැබුව

ඉරෝෂිණී/ 2018 සැප්

මගේ පැතුම

Picture from: https://clipartxtras.com/
වතේ නැගි ඩා බිඳු වියැළුණාදෙන්
ගතේ නැගි දාහය වියැකුණාදෙන්
නෙතේ බර ඇසිපියෙහි තැවරුණාදෙන්
සිතේ පිරි තනිකම සැඟවුණාදෙන්
හදේ සැනසුම පිටු අතර වැළලුනාදෙන්
කවක් වී එය මුවග පිළිරැව් වුණාදෙන්
මගේ වෑයම සැමට සැනසුම ගෙනාදෙන්

සියලු යුතුකම් පැතූ ලෙස ඉටු වුණාදෙන්ඉරෝෂිණී/ 2018 සැප්තැම්බර්

Happiness

It lives with you always
In your heart and in your soul
Regularly it is contiguous
If your world is so small
For matching life with others
Need to quench your desires
Attaining complexity is plausible
Diminishing it is inevitable
When the beautiful world of yours
Getting gradually bigger and bigger
Acquiring more impressive resources

Has abandoned it preventing get closerIroshini /July 2018