වියපත් නොවූ මතකය

දෙදහස් දහය වසරෙහි

එක්තරා දිනයක
අකුරු කළ විද්‍යා පීඨය මැදින්
ගණිත අංශය පසුකර
පිය නැඟුවෙමි නුග ගස දෙසට

සියල්ලම එතැනමය එලෙසමය
දොළොස් වසරක් ගෙවුනමුත්
මා ඔබට ඔබ මටද සමුදී
පිය නඟද්දී යොවුන් විය මා අතැර
සුන්දරයි ඔබ අදත් එදා මෙන්

දයාබර සරසවි මවුනි
එදා ඔබ සෙවණෙහි
සැතපෙමින් සැනසෙමින්
ගෙවූ තෙවසරක කාලය
නොවේ වියපත් කිසිදා

ඉරෝෂිණී / 2010

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *